текстилно обзавеждане на хотели, ресторанти и домашен текстил

Жизатекс ООД спечели проект по Оперативна програма

" Жизатекс " ООД спечели проект по Оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност" 2014-2020-Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

гр. Пловдив, 20 октомври 2021 г. "Жизатекс' ООД започва изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16FROP002-2.089-2395-C01 " Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв за преодоляване ан икономическите последствия от пандемията COVID-19" по процедура Подкрепа за малки предприята с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 по Оперативна програма "Иновации и конкуретноспособност" 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Общата цел на процедурата е осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справян с последижите от пандемията COVID-19, за постигане на положителен ефект по отношение на малките предприятия и за да се осигури стабилност на работните места.

Общият бюджет на проекта е на стойност 50 000 лв., които представляват 100% безвъзмездна финансова помощ и от които 50 000 лв. са средства от Европейския фонд за регионално развитие, а 0 лв. са национално финансиране.

Крайния срок за изпълнение на проекта е 19.01.2022 г.